Liên hệ với chúng tôi

Tư vấn hỗ trợ
FAQ
Thuật Ngữ

Liên hệ với chúng tôi

Thật dễ dàng để liên lạc với chúng tôi

Hãy để chúng tôi lắng nghe ý kiến của bạn.

Viết thư cho chúng tôi

Liên hệ

Tòa nhà REE, tầng 5, 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-28-3942 1088

Địa chỉ email: customer.servicevn@michelin.com

Bạn muốn liên hệ với một đại lý?

Bạn có thể tìm kiếm đại lý tại địa phương mình theo tỉnh/thành phố hoặc theo tên bằng công cụ tìm kiếm của chúng tôi.

Ghé thăm công cụ tìm đại lý của chúng tôi