Câu hỏi thường gặp

Thông tin về công ty

  • Tôi phải liên hệ với ai về cơ hội nghề nghiệp tại Michelin?

    Vui lòng gửi tất cả những thắc mắc và quan tâm của bạn về cơ hội nghề nghiệp với chúng tôi qua địa chỉ email thiquynhgiao.hong@michelin.com

Quay lại