Câu hỏi thường gặp

Bảo hành

  • Tôi có thể nhận thông tin bảo hành cho sản phẩm của Michelin ở đâu?

    Thông tin bảo hành có sẵn tại mọi Đại lý được Michelin Ủy quyền tại địa phương. Bạn có thể dễ dàng tìm một đại lý trong khu vực bằng cách truy cập công cụ tìm kiếm đại lý của chúng tôi hoặc nhấp vào đây để được chuyển đến trang thông tin bảo hành của chúng tôi.

Quay lại