FIA

Michelin và Hành Động vì An Toàn Đường Bộ của FIA – 10 Nguyên Tắc Vàng

Mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân khiến 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người khác bị thương trên toàn thế giới. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết, trừ khi chúng ta hành động để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, nếu không đến năm 2030, tai nạn giao thông sẽ trở thành nguyên nhân thứ năm gây tử vong nhiều nhất với dự báo 2,4 triệu người tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

Chiến dịch Hành Động vì An Toàn Đường Bộ của FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) cũng nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề này và để hạn chế số người tử vong và bị thương trên thế giới bằng cách tập trung các nguồn lực của liên đoàn vào việc giúp đỡ các tổ chức thành viên của mình trên toàn cầu để giáo dục và ủng hộ an toàn trên đường bộ, cho phương tiện và hành vi.

Được hỗ trợ bởi FIA và Michelin, sáng kiến Hành Động vì An Toàn Đường Bộ của FIA là một phần nằm trong chương trình Một Thập Kỷ Hành Động vì An Toàn Đường Bộ do Liên Hiệp Quốc (UN) khởi xướng, từ năm 2011 đến năm 2020. Mục tiêu của Michelin trong việc hợp tác với FIA trong chiến dịch này là để giáo dục người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ về hành vi lái xe an toàn hơn vì mục tiêu an toàn giao thông cho tất cả mọi người.